Sửa đổi Vú so với Nâng cấp trước đó bởi Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Brea, CA *

Bệnh nhân

Tuổi:  
không tiết lộ
Giới Tính:  
Nữ
Dân tộc:  
không được tiết lộ
Chiều cao:  
không được tiết lộ
Trọng lượng:  
không được tiết lộ
Bộ sưu tập:  
70533

Chi tiết thủ tục

Địa Chỉ

Văn phòng Brea

* Tất cả các thông tin có thể thay đổi. Hình ảnh có thể chứa các mô hình. Kết quả cá nhân không được đảm bảo và có thể thay đổi.